Konferanseprogram

Konferanseprogram

08:30 - 08:50 - REGISTRERING

09:00 - 09:15 Velkommen

Konferansier Astrid Kjellevold Steinsland (Dagleg leiar i Atheno)

09:15 - 10:00 Foredrag ved Isabell Ringnes

Sosial entreprenør

10:00 - 10:25 Foredrag ved Jan Åge Skaathun

Stordabu, gründer og investor

10:25 - 10:40 "ElevatorPitch"

10:40 - 11:00 - PAUSE

11:00 - 11:25 Foredrag ved Arild Sæle

Utviklar med tryggleiksperspektiv

11:25 - 11:45 Foredrag ved Hugo Strand - "Vi skal tjæn pæng og ha det artig"

11:45 - 12:10 Pitching av idéar ved Ungt Entreprenørskap

- til ungdomsbedrift for beste forretningsidé / stemmegivning frå sal.

12:10 - 13:00 - LUNSJ

13:00 - 13:10 Utdeling av pris til beste UB pitch

13:10 - 14:10 Foredrag ved Kathrine Aspaas - "Gåsehudeffekten"

-

14:10 - 14:40 Foredrag ved Ole Bergesen - "Humor på alvor"

Fitjarbu, revygründer og humorist

14:40 - AVSLUTNING