Haustens viktigaste møteplass!

Kreativitet, Innovasjon og Entreprenørskap

STORD HOTELL, FREDAG 20. OKTOBER

Haustens viktigaste møteplass!

Kreativitet, Innovasjon og Entreprenørskap

STORD HOTELL, FREDAG 20. OKTOBER

KVIFOR BLI MED?

Nyskapingskonferansen er annleis. Her kjem det mange foredragshaldarar du sannsynlegvis ikkje har høyrt før. Du får unike historier frå folk som tenker nytt, annleis og framtidsretta. Personar med skapar- og formidlingsevne.

KVEN VIL EG MØTE?

På Nyskapingskonferansen møter du folk som har «hoppa» ut i den store uvissa med nye idear, og representantar frå lokal industri som har lukkast i krevjande tider. I tillegg får du møte ulike næringslivsaktørar og andre spennande deltakarar.

PRAKTISK INFORMASJON

Stord Hotell fredag 20. oktober kl. 08:30 - 16:00.
Registreringa startar kl. 08:00.

Deltakaravgift: kr. 750,- inklusiv lunsj.

Gratis for etablerarar, gründerar og studentar.

atheno-logo
logo_sfs
Logo_HFK
Logo_SPV
Logo_Sunnhordland