Atheno og Samarbeidsrådet for Sunnhordland presenterer

NYSKAPINGSKONFERANSEN 2016

Konferansen for Kreativitet, Innovasjon og Entreprenørskap

HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ONSDAG 5. OKTOBER

Atheno, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og HSH presenterer

NYSKAPINGSKONFERANSEN 2016

Konferansen for Kreativitet, Innovasjon og Entreprenørskap

HØGSKULEN STORD/HAUGESUND, ONSDAG 5. OKTOBER

KVIFOR BLI MED?

Nyskapingskonferansen har etablert seg som ein fast tradisjon og har vorte ein viktig arena for å henta inspirasjon, utveksla erfaringar og byggja nettverk.

Nyskapingskonferansen ynskjer å trekkja fram enkeltpersonar og verksemder som har tenkt nytt, tilført eksisterande næringsliv auka konkurransekraft, eller som gjev lokalsamfunnet vårt nye tilbod og spanande arbeidsplassar. Rett og slett personar som har skaparevne og vilje til å trakka opp nye spor der ingen før har gått.

KVEN VIL EG MØTE?

Forutan spanande, inspirerande og lærerike foredragshaldarar, er Nyskapingskonferansen ein veletablert arena for å møte noverande og framtidige samarbeidspartnarar.

Nyskapingskonferansen er ein arena kor du treff idéeigarar, gründerar og næringslivsaktørar - generelt personar som er opptekne av kreativitet, innovasjon og entreprenørskap.

PRAKTISK INFORMASJON

Nyskapingskonferansen 2016 vert halden på Høgskulen Stord/Haugesund på Rommetveit på Stord, onsdag 5. oktober kl. 09:00 - 16:00. Registreringa startar kl 08:30.

Deltakelse på konferansen er gratis.

Det vert lunsj i hovudpausen.

atheno-logo
logo_sfs
Logo_HFK
Logo_SPV
Logo_Sunnhordland
Logo_HSH